علت رشد اقتصادی ایران با وجود محدودیت‌ها چیست؟

نفت بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید در سال ۱۴۰۱ داشته است به طوریکه رشد ارزش‌افزوده در گروه‌های دیگر به مراتب کمتر از رشد بخش نفت بوده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند