علت افزایش تورم ماهانه مردادماه چه بود؟

تورم در مرداد ماه افزایشی بود اما در مجموع طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش‌یافته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند