عرضه ۳۷ هزار تن گوشت قرمز در آبان ۱۴۰۲

وزن گوشت قرمز عرضه‌ شده انواع دام‌ های ذبح‌شده در کشتارگاه‌ های رسمی کشور در آبان ۱۴۰۲ در مجموع ۳۷ هزار و ۱۴۷ تن گزارش شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند