عرضه ۱۵۶ میلیون دلار در سامانه نیما

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله امروز به معادل ۱۵۶ میلیون دلار رسید.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند