عرضه اسباب بازی‌های قاچاق کشف شده به بازار!

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: در مواقع برخورد با اسباب بازی‌های قاچاق سخت گیری کافی انجام نشده و بخش زیادی از اسباب بازی‌های قاچاق کشف و ضبط شده، دوباره وارد بازار می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند