عایدات گمرکی به استانهای محل فعالیت گمرک اختصاص می یابد

ارومیه – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر مجلس قبول کند قرار است، بخشی از افزایش عایدات گمرکی به استان های محل فعالیت گمرک اختصاص یابد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند