طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری درسراسر کشور اجرا می‌شود

مرکز آمار ایران از اجرای «طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری» از یکم تیرماه تا یکم مهرماه امسال در سراسر کشور خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند