ضرورت اعلام کدرهگیری مالیاتی در سامانه سانکا برای تأیید شماره شبا

مجری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی گفت: اعلام کد رهگیری مالیاتی در سامانه سانکا برای تأیید شماره شبا توسط شاپرک و فعال شدن ارجاع کار ضروری است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند