صدور مجوز در سازمان دامپزشکی با چالش مواجه است

معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: تداخل جرایم بهداشتی از جمله دلایل عدم صدور مجوز از سوی سازمان دامپزشکی است در حالی که در جهان چنین پارامتری برای صدور مجوز فعالیت‌ها وجود ندارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند