صدور مجوز جذب ۵۷۱۰ هیات علمی در دولت سیزدهم

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از صدور مجوز جذب ۵۷۱۰ هیات علمی توسط سازمان اداری و استخدامی در دولت سیزدهم خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند