صدور اخطار ۱۵روزه برای تعیین تکلیف اموال رسوبی و متروکه در بنادر

بندرعباس – معاون اول رئیس جمهور با صدور اخطاری خواستار تعیین تکلیف 15 روزه اموال رسوبی و متروکه در بنادر استان هرمزگان شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند