صادرات غیر نفتی کشور به ۲۸.۳ میلیارد دلار رسید

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه سال جاری با ۶.۲۰ درصد افزایش به رقم ۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند