صادرات بیش‌از دو برابری گاز ایران

صادرات گاز ایران طبق آمار سازمان توسعه تجارت از لحاظ ارزش و وزن به ترتیب ۱۳۹ و ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند