شورای رقابت مسوول قیمت گذاری خودرو است

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مهر در مورد اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند