شورای رقابت شکایت‌های خودرویی را بررسی می‌کند

بز اساس صورت‌جلسه شورای رقابت قرار است شکایات مردم در قیمت و عدم‌ عرضه خودرو بررسی می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند