شناسایی ۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه آهن قراضه!

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، ۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه معاملات آهن قراضه شناسایی شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند