شناسایی ۶ هزار فراری مالیاتی/ ۳۸ پرونده پولشویی تشکیل شد

وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند