شروط صندوق توسعه ملی برای ورود به طرح‌های نیروگاهی

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی توضیحاتی را درمورد شروط این صندوق برای مشارکت در طرح‌های نیروگاهی و همچنین انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان ارائه کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند