شرایط فروش خودروهای مزایده ای اعلام شد

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرایط فروش خودروهای در اختیار خود را برای عرضه در مزایده‌های سراسری و فوق العاده اعلام کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند