سیاه وسفید برنامه هفتم توسعه/ جراحی های اقتصادی ثمربخش نبود

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه برخی از اهداف کمی برنامه هفتم از جمله رشد اقتصادی واقع بینانه است،گفت: عدم اشاره برنامه هفتم به اقتصاد اثباتی و دستوری و اقتصاد اسلامی از نکات منفی برنامه است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند