سود ۴۰۰ درصدی برخی از شرکت های دانش بنیان

وزیر اقتصاد گفت: در هفته جاری اتفاق افتاده است که جذب ۲ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه توسط یک شرکت دانش بنیان در بازار سرمایه کشور بود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند