سهم مالیات در منابع عمومی بودجه به ۴۲.۹ درصد رسید

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با هدف قطع وابستگی بودجه به نفت، سهم مالیات در منابع عمومی بودجه از ۲۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند