سرپرست جدید مرکز آمار ایران منصوب شد

با حکم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، جواد حسین زاده از ریاست مرکز آمار ایران برکنار و داریوش ابوحمزه به عنوان سرپرست جدید منصوب شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند