ساعت پایان کار ادارات ساعت ۱۳ شد

ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی حداکثر تا ساعت ۱۳ اعلام شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند