سازوکار کنترل تورم از سوی بانک مرکزی مشخص شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق، سازوکار کنترل نرخ تورم از سوی بانک مرکزی مشخص شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند