ریالی از بانک مرکزی بابت تنخواه گردان خزانه نگرفتیم

خرانه دار کل کشور گفت: در دولت سیزدهم ریالی از بانک مرکزی بابت تنخواه گردان خزانه نگرفتیم که این اقدام جلوی افزایش نقدینگی، خلق پول و نقش‌های منفی گردش پول را می‌گیرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند