روسیه رتبه اول سرمایه گذاری خارجی در ایران/ موانع برداشته شود

رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری گفت: بنا بر دستور رییس جمهور از ابتدای امسال باید تسهیلات بیشتری برای رفع موانع حضور سرمایه‌گذاران در ایران ارایه شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند