روزهای پایانی امضاهای طلایی/ صدور مجوز کاغذی جرم است

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند