رفع ابهام پیرامون مالیات بر ارزش افزوده خدمات

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره ابهامات مطرح شده درخصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات، بخشنامه‌ای به اداره‌های کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند