رشد اقتصادی نیمه نخست امسال ۷.۵ درصد شد

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۶ ماه اول سال جاری ۷.۵ درصد بوده است که باید برای رفع موانع، به رشد ۸ درصدی برسیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند