رسوب ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در حساب ۳ وزارتخانه

رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: تاکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه دولت در ۴۳ هزار حساب فرعی دستگاه‌ها رسوب کرده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند