رد شایعات افزایش قیمت بنزین/ شوک درمانی نمی‌کنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تاکید بر اینکه دولت شوک درمانی نمی کند، گفت: سیاست‌های غیرقیمتی انرژی می‌تواند بدون ایجاد تکانه‌های جدید به بهینه سازی مصرف انرژی کمک کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند