رد ادعای نوبخت درباره عملکرد دولت سیزدهم در انتشار اوراق

وزارت اقتصاد، ادعای محمدباقر نوبخت درباره میزان فروش اوراق مالی اسلامی در دولت سیزدهم بیش از میزان انتشار اوراق در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را رد کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند