دیوان عدالت چرا برخی از مشاغل را از مالیات معاف کرد

آرای دیوان عدالت اداری به منظور معافیت مالیاتی مهد کودک ها و چند شغل دیگر چراغ سبزی به سوءاستفاده‌گران برای فرار مالیاتی در پوشش قانونی است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند