دولت طی ۹ ماه ۵۰۲ هزار میلیارد تومان مالیات گرفت

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه ۵۰۲ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که تا پایان سال طبق قانون بودجه باید به ۷۴۸ هزار میلیارد تومان برسد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند