دولت در ۴ ماه چقدر مالیات گرفت؟/ رشد ۸۸ درصدی مالیات بر ثروت

بررسی ها نشان می دهد که طی ۴ ماهه نخست امسال دولت در مجموع ۲۱۶ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته است که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۵۰ درصدی را نشان می دهد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند