دنده عقب در واگذاری خودروسازان/ خاندوزی: باید با صمت توافق کنیم

در حالی یک سال از مهلت رئیس جمهور به نهادهای دولتی برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان می گذرد که به نظر می رسد در واگذاری این شرکت ها پیشرفتی حاصل نشده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند