دریافت ۴ همت اظهارنامه‌ مالیاتی از هنرمندان/ معافیت هزار میلیاردی

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی امسال بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان اظهارنامه مالیاتی از هنرمندان دریافت کرده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند