دردسرهای کارتخوانها برای مشاورین املاک/بیعانه هم درآمد حساب میشود

پاکدشت- نحوه محاسبه مالیات مبالغ ورودی در کارتخوان ها برای صنوفی مانند مشاورین املاک و نمایشگاه داران دردسر ساز شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند