درآمد ۶۱ همتی از مولدسازی در سال ۱۴۰۳/ نحوه هزینه کرد اعلام شد

وزارت اقتصاد ضمن تشریح نحوه هزینه کرد عواید حاصل از مولدسازی، اعلام کرد که برای سال آینده میزان پیش بینی از درآمدهای حاصل از مولدسازی ۶۱ هزار میلیارد تومان است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند