درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی دولت از فروش نفت و میعانات در ۷ ماه

طی هفت ماهه نخست سال حدود ۱۹۵ هزارمیلیارد تومان درآمد از محل واگذاری نفت و میعانات محقق شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند