درآمد اصناف تا ۱۴۴ میلیون تومان در سال معاف از مالیات می‌شود

به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، سقف معافیت درآمد مالیاتی اصناف در ۱۴۰۳ سالیانه به ۱۴۴ میلیون تومان افزایش یافت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند