درآمدزایی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی دولت از مولدسازی دارایی‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از درآمدزایی ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی دولت از مولدسازی دارایی های مازاد خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند