خودروهای لوکس چقدر مالیات دادند؟

یک مقام مسوول گفت: از خودروهای لوکس و گران قیمت تاکنون یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول و به حساب خزانه واریز شده و برای سال ۱۴۰۲ نیز دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند