خطر نگاه خوش‌بینانه به درآمدهای بودجه/مالیات برعایدی سرمایه چه شد

همواره دولت‌ها در دام نگاه خوش‌بینانه به درآمدهای نفتی، مالیاتی و سایر درآمدهای بودجه افتاده اند و این نوع نگاه باعث افزایش کسری بودجه و افزایش تورم در کشور شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند