خرید خودروی مونتاژی بعد از ۱۷ تیر مشمول افزایش قیمت می‌شود

اگر خریداری تا پیش از تاریخ ۱۷ تیرماه اقدام به خرید خودروهای مونتاژی کرده و منجر به تنظیم قرارداد شده باشد، همان قیمت‌های قبلی مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند