خاندوزی: ثبات به بازار ارز به زودی باز می گردد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تحولات منطقه علت نوسان نرخ ارز از جمله در ایران بود که به زودی ثبات در بازار ارز بازخواهد گشت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند