خاندوزی: توان و قدرت اعتباردهی بانک‌ها را افزایش می‌دهیم

وزیر اقتصاد گفت: در طول ۱۰ ماه اخیر تلاش زیادی انجام شد تا کفایت سرمایه بانک‌هایی که وضعیت نامناسبی دارند، اصلاح شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند