حقوق گمرکی ۷ ردیف تعرفه کالایی به ۴ درصد افزایش یافت

گمرک ایران بخشنامه کاهش حقوق گمرکی یک ردیف تعرفه به یک درصد و افزایش حقوق گمرکی ۷ ردیف تعرفه از یک درصد به چهار درصد از ابتدای سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند