حقوق ورودی سیگار تعیین شد

وصول هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار ریال ۸,۰۰۰ ریال و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال به عنوان حقوق ورودی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعیین شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند